man touching file in screen

man touching file in screen